Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.05.2023

Ενημέρωση Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση του 10ου εξαμήνου

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τα κάτωθι μητρώα, όπως προσέλθουν στις 10/05/2023 στο γραφείο Γ’5 3ος όροφος Νέου Κτηρίου Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων στις 15:30, προκείμενου να ενημερωθούν για την έναρξη πρακτικής και αντιστοίχισης Οδοντιάτρων – Φοιτητών καθώς και όλο το διαδικαστικό που αφορά τα έγγραφα εισόδου σας.

1451201800015, 1451201900137, 1451201800142, 1451201800025, 1451201800035, 1451201800135, 1451201900132, 1451201800048, 1451201800130, 1451201800050, 1451201800051, 1451201800156, 1451201800055, 1451201800148, 1451201800059, 1451201800060, 1451201900069, 1451201800072, 1451201800134, 1451201800080, 1451201800085, 1451201800087, 1451201800122, 1451201800090, 1451201900016, 1451201800023

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Ευστρ. Παπάζογλου