Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.01.2021

Ενημέρωση για την Επαναλειτουργία των Κλινικών του Τμήματος Οδοντιατρικής (μόνο για τους φοιητητές του 9ου Εξαμήνου και τους Επανενταχθέντες)

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 11-1-2021 θα επαναλειτουργήσουν οι κλινικές του Τμήματος Οδοντιατρικής (μόνο για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου και τους επανενταχθέντες). Προκειμένου να μετακινηθείτε για εκπαιδευτικούς λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη συνημμένη βεβαίωση κυκλοφορίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, την οποία και θα εκτυπώσετε για τυχόν έλεγχο μετακίνησης.

Τη Δευτέρα 11-1-2021 που θα προσέλθετε στο Τμήμα Οδοντιατρικής θα φροντίσετε να σφραγιστεί η βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού.

 

                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                                                                            Αθήνα 7-1-2021