Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.02.2021

Ενημερωτική ανακοίνωση

Από Γραμματεία Τμήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα μαθήματα και τις εξετάσεις των μαθημάτων Φαρμακολογία Ι και ΙΙ αναρτώνται ΜΟΝΟ στην πλατφόρμα η-Τάξη.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικαιροποιούν το λογαριασμό τους στην πλατφόρμα μετά από όποια μεταβολή των στοιχείων τους.

Από τη Γραμματεία του Εργ. Φαρμακολογίας