Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.03.2018

Ένταξη Φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2017/18

Με βάση την σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών σε οδοντιατρεία, επισυνάπτεται η λίστα των φοιτητών που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής