Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.01.2021

Επαναλειτουργία Κλινικών Δ΄Τομέα (για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου και τους επανενταχθέντες)

Σας ενημερώνουμε ότι οι Κλινικές του Δ΄ Τομέα (Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος, Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Κλινική Στοματολογίας) θα επαναλειτουργήσουν από τη Δευτέρα 11/01/2021 (μόνο για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου και τους επανενταχθέντες).

Οι φοιτητές θα προσέρχονται στις Κλινικές σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Οδηγού Σπουδών και τη διακίνηση των υποομάδων, όπως ίσχυε πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, Δευτέρα-Πέμπτη έως και την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 (εκτός Παρασκευών).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση των φοιτητών στις Κλινικές αποτελεί η προσκόμιση της  απάντησης του μοριακού τεστ Covid-19 (εκτυπωμένη).