Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.04.2020

Επείγουσα ανακοίνωση-Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Από Γραμματεία Τμήματος

ΘΕΜΑ:    Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20

 

Σύμφωνα με τουπ’ αριθ. 45051/Ζ1/10-04-2020έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά στις 11/04/2020, ανακοινώθηκε ότιεκδόθηκε η με αριθμ. 44726/Ζ1/9.4.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και (Β΄1271), η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί με κατ΄οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier).

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η Γραμματεία ενός Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης της υποβολής δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει η τιθέμενη από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος ημερομηνία, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εντός της ως άνω τιθέμενης προθεσμίας.

 Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της διανομής των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 υλοποιείται και ολοκληρώνεται με τους όρους της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και στην περίπτωση που η χώρα επανέλθει σε συνθήκες κανονικότητας και η εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία ξεκινήσει εκ νέου.

 Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματός σας.

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

 

 

Ελένη Σ. Σεφερλή