Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.06.2018

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ-Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος "Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών"

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που οφείλουν το μάθημα, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Προφορική εξέταση του μαθήματος (21/6/2018, ώρα 12:00), έως και τις 18/6/2018, στη γραμματεία της Οδοντικής Χειρουργικής (2ος όροφος παλαιού κτηρίου, γρ. 8).

Τηλ. επικοινωνίας 210-7461208.

Από το γραφείο