Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

17.06.2020

Eπιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στην εξέταση του μαθήματος "Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος"

 

Αγαπητοί φοιτητές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την Επιβεβαίωση Συμμετοχής Φοιτητή στην εξέταση του μαθήματος Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος (Εργαλεία-Ερωτηματολόγια) μέσω της πλατφόρμας Η-Τάξη Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος DENT410/8ο εξάμηνο, μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Η συμπλήρωσή της είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυτοματοποιημένη επιλογή Δεν ξέρω/Δεν απαντώ που εμφανίζεται από το σύστημα δεν είναι αποδεκτή.