Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.01.2022

Επιβεβαίωση συμμετοχής για τις επί πτυχίω γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία του μαθήματος ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Φεβρ. 2022)

Από Γραμματεία Εργαστηρίου

Επί πτυχίω φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4406),σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ» για τους επί πτυχίω φοιτητές, θα διεξαχθεί με γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09.00 - 11.00 π.μ. στο Ν.Α.Α.Ο. 

Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με φυσική παρουσία συμπληρώνοντας την Επιβεβαίωση Συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Εργαλεία/Ερωτηματολόγια) στην πλατφόρμα η-τάξη του ήδη δηλωθέντος μαθήματος για την τρέχουσα περίοδο, μέχρι την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.

 Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στην Οδοντιατρική Σχολή για τη συμμετοχή τους στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Τέλος, φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους, λόγω νόσησης, τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στο μάθημα, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος.