Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.06.2022

Επιβεβαίωση συμμετοχής για τις γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία του μαθήματος ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Ιούνιος 2022)

Από Γραμματεία Εργαστηρίου

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ» θα διεξαχθεί με γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.00 - 13.00 μ.μ. στο Α.Ε.Π. και Ν.Α.Α.Ο. 

Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με φυσική παρουσία συμπληρώνοντας την Επιβεβαίωση Συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Εργαλεία/Ερωτηματολόγια) στην πλατφόρμα η-τάξη του ήδη δηλωθέντος μαθήματος για την τρέχουσα περίοδο, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.