Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.06.2022

Επιβεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι | 8ου εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος " Γναθοπροσωπική  Χειρουργική Ι " την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 (γραπτή εξέταση), να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο βρίσκεται στα ενεργά εργαλεία του μαθήματος στην πλατφόρμα η-τάξη, αυστηρά έως την  Δευτέρα  04 Ιουλίου 2022.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.