Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.06.2022

Επιβεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος "Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ' 10ου εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος " Γναθοπροσωπική  Χειρουργική ΙΙ " την  Πέμπτη  21 Ιουλίου 2022 ( Ομάδα Α ), την  Π0αρασκευή 22 Ιουλίου 2022 (Ομάδα Β) και  την Πέμπτη 28  Ιουλίου 2022 (Ομάδα Γ & επί πτυχίω) (προφορική  εξέταση), να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο βρίσκεται στα ενεργά εργαλεία του μαθήματος στην πλατφόρμα η-τάξη, αυστηρά έως την  Παρασκευή  15 Ιουλίου 2022.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.