Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.10.2018

Eπικοινωνία φοιτητών με Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τους παρακάτω Α.Μ. να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής:

1. 1451201400035

2. 1451201400057

3. 1451201400063

4. 1451201400064