Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.06.2024

Επιλογή Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 45169/16-05-2024, συνεδρίασε και επέλεξε τους πέντε (5) φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

 

Περισσότερα »