Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.02.2020

Επιστημονική και Επαγγελματική εξέλιξη αποφοίτων Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αγαπητοί απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ,

Όπως γνωρίζετε, το Τμήμα μας είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει στα τελευταία έτη σταθερά υψηλές θέσεις στις λίστες Παγκόσμιας Κατάταξης.

Στα πλαίσια της συστηματικής και τεκμηριωμένης αποτίμησης και ανάδειξης του έργου του Τμήματος με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (https://forms.gle/4yVYzuprqj9qHjVM8) με στόχο να διερευνήσει την επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων μας.

Παρακαλούμε, όπως διαθέσετε λίγο από τον χρόνο σας, προκειμένου να το συμπληρώσετε, αλλά και να το προωθήσετε και σε άλλους συμφοιτητές σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Φοίβος Ν. Μαδιανός