Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.04.2023

[Εποπτεία Οδοντιατρικής]: Είσοδος στους χώρους στάθμευσης της Σχολής

 

Ανακοινώνεται προς όλους ότι από την Παρασκευή 28.04.2023 και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο χώρος στάθμευσης πίσω από την εκκλησία του Αγίου Αντύπα θα κλείσει λόγω των εργασιών που θα ξεκινήσουν άμεσα για την ανέγερση του Νέου Κτηρίου. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης μειώνεται σημαντικά, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή Κτηριακών Εγκαταστάσεων στη δύσκολη απόφαση να εξαιρέσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του α’ κύκλου σπουδών από το δικαίωμα στάθμευσης στα πάρκινγκ της Σχολής. Δικαίωμα στάθμευσης συνεχίζουν να έχουν, εκτός φυσικά των μελών ΔΕΠ και του συνόλου του προσωπικού (ΕΤΕΠ, μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ), οι επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Σχετικά με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές α΄ κύκλου, η εποπτεία επεξεργάζεται ορισμένες πιθανές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις δυσκολίες που δημιουργεί αναγκαστικά η παραπάνω απόφαση.

Ζητάμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων για τις αναπόφευκτες δυσχέρειες στο θέμα του πάρκινγκ που θα προκύψουν από την ανέγερση του Νέου Κτηρίου, καθώς το μακρόπνοο αυτό έργο που επιτέλους αρχίζει μετά από πολλές δυσκολίες θα προσδώσει σημαντικές νέες δυνατότητες στην Σχολή μας.

Για την Εποπτεία
Τζανετάκης Γιώργος, Επικ. Καθηγητής