Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

23.12.2021

Εποπτεία: Σχετικά με τους χώρους αποθήκευσης για χρήση των φοιτητών

Αγαπητοί συνάδελφοι

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το δυσάρεστο φαινόμενο κλειδωμένα ντουλαπάκια φοιτητών της Σχολής μας να παραβιάζονται και να χάνονται σημαντικά πράγματα από μέσα, τα οποία είναι χρεωμένα σε φοιτητές από εργαστήρια της Σχολής. Προς ενημέρωση όλων, το άνοιγμα ακόμη και ντουλαπιών που πιθανά δε χρησιμοποιούνται, επιτρέπεται μόνο μετά από ενημέρωση και με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία του επόπτη ή του βοηθού επόπτη της Σχολής. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη ενέργεια λάβει χώρα σχετικά με το θέμα αυτό θα είναι εκτός νομικού πλαισίου και θα εκκινήσει άμεσα διαδικασίες με σκοπό την προστασία της περιουσίας της Οδοντιατρικής Σχολής. 

 

Από την Εποπτεία