Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.03.2018

Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής

Από Γραμματεία Εργαστηρίου Προσθετικής

Επιστροφή χρεωθέντων υλικών 5ου εξαμήνου

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου ότι πρέπει να επιστρέψουν τα υλικά που παρέλαβαν για την εργαστηριακή άσκηση Ακίνητης Προσθετικής (αρθρωτήρες, frasaco, μπολ & σπάθη γύψου, μαχαιρίδιο κεριού και δισκάρια) την Παρασκευή 16.03.2018 ή 23.03.2018 και ώρα 09:00 - 13:00 στην εργαλειοδοσία του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής.