Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.06.2022

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος-Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στις εξετάσεις

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 8.30-10.30. Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την Επιβεβαίωση Συμμετοχής φοιτητή στην πλατφόρμα Η-Τάξη στις εξετάσεις του ήδη δηλωθέντος μαθήματος για την τρέχουσα περίοδο, μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.