Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.01.2023

Γενικές οδηγίες διεξαγωγής ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Για τις τελετές ορκωμοσίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, οι οποίες θα διεξάγονται στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου, μέχρι εκδόσεως νέας ΚΥΑ για τον COVID-19 και για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, ακολουθούνται οι κατωτέρω οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και οι οδηγίες της τελευταίας σε ισχύ ΚΥΑ (υπ΄αριθμ.48760/Ζ1, ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022), όπως επισυνάπτονται.