Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

26.10.2017

Γραπτή Εξέταση

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

Η εξέταση του μαθήματος Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ - 10ου εξαμήνου και επί πτυχίω -  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/10/2017, ώρα 9π.μ. στο ΑΕΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 άρθρο 33, οι φοιτητές συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία έχουν δηλώσει.