Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.02.2019

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ του ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Γραπτές εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2018/19

Μάθημα Επιλογής 9ου εξαμήνου – Ιατροδικαστική του Στόματος

Δευτέρα 18/2/2019 -  13.30μ.μ. στο ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 άρθρο 33, οι φοιτητές συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία έχουν δηλώσει.