Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.01.2023

Ιατροδικαστική του Στόματος

Ύλη Μαθήματος Επιλογής

Τίτλος Συγγράμματος:  IΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Καίτη Καραγιάννη - Κώστας Τσιχλάκης)

Όλο το βιβλίο εκτός από 

το κεφάλαιο 1 «Ιστορία της Ιατροδικαστικής του Στόματος» και 

το κεφάλαιο 9 «Συμβολή στην Ανθρωπολογία και την Αρχαιολογία»