Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.03.2024

Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας υποψηφίων πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα προβλεπόμενα μαθήματα από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2024, όπως καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από Παρασκευή   22-03-2024 έως και Τετάρτη  03-04-2024.

Η αίτηση ορκωμοσίας θα συνοδεύεται από:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (μετά την κατάθεση της αίτησης ακυρώνεται). Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να καταθέσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, μέσω του gov.gr.
  2. Βεβαίωση από τη ΦΕΠΑ παράδοσης δωματίου (εφόσον διαμένουν).

 Τρόπος υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.

  1. Ηλεκτρονικά μέσω email στο : secr[at]dent.uoa[dot]gr (τα αρχεία σε pdf).
  2. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις  που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-14.00).

 

Επισυνάπτονται :

1. Αίτηση

2. Ερωτηματολόγιο αποφοίτων (συμπληρώνεται προαιρετικά)