Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.09.2021

Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας υποψηφίων πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020-2021.

Από Γραμματεία Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα προβλεπόμενα μαθήματα από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020-2021, όπως καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από Παρασκευή  10-09-2021 έως και Παρασκευή 17-09-2021.

Η αίτηση ορκωμοσίας θα συνοδεύεται από:

  1. Βεβαίωση από το Σπουδαστήριο του Τμήματος ότι δεν οφείλουν συγγράμματα προς επιστροφή (διεκπεραιώνεται από τη Γραμματεία).
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (μετά την κατάθεση της αίτησης ακυρώνεται). Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να καταθέσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
  3. Βεβαίωση από τη ΦΕΠΑ παράδοσης δωματίου (εφόσον διαμένουν).

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.

  1. Ηλεκτρονικά μέσω email στο : secr[at]dent.uoa[dot]gr.
  2. Δια ζώσης (κατά προτίμηση κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού) επικοινωνώντας είτε ηλεκτρονικά, είτε στα αντίστοιχα τηλέφωνα: 210746-1140, 1105, 1121,1329.

 

Επισυνάπτονται : α) Αίτηση ορκωμοσίας

                         β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

                         γ) Ερωτηματολόγιο αποφοίτων