Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

01.11.2021

Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας υποψηφίων πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021-2022.

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα προβλεπόμενα μαθήματα από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021-2022, όπως καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα  01-11-2021 έως και Παρασκευή 12-11-2021.

Η αίτηση ορκωμοσίας θα συνοδεύεται από:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (μετά την κατάθεση της αίτησης ακυρώνεται). Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να καταθέσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
  2. Βεβαίωση από το Σπουδαστήριο του Τμήματος ότι δεν οφείλουν συγγράμματα προς επιστροφή (διεκπεραιώνεται από τη Γραμματεία).
  3. Βεβαίωση από τη ΦΕΠΑ παράδοσης δωματίου (εφόσον διαμένουν).

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.

  1. Στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή /11.00-14.00).
  2. Ηλεκτρονικά μέσω email στο : secr[at]dent.uoa[dot]gr.