Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.03.2021

Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας υποψηφίων πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.


Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα προβλεπόμενα μαθήματα από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών κατά την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, όπως καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα  22/03/2021 έως και Παρασκευή 02/04/2021.

Η αίτηση ορκωμοσίας θα συνοδεύεται από:

  1. Βεβαίωση από το Σπουδαστήριο του Τμήματος ότι δεν οφείλουν συγγράμματα προς επιστροφή (διεκπεραιώνεται από τη Γραμματεία).
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (μετά την κατάθεση της αίτησης ακυρώνεται). Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να καταθέσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
  3. Βεβαίωση από τη ΦΕΠΑ παράδοσης δωματίου (εφόσον διαμένουν).

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.

  1. Ηλεκτρονικά μέσω email στο : secr[at]dent.uoa[dot]gr.
  2. Κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, επικοινωνώντας είτε ηλεκτρονικά, είτε στα αντίστοιχα τηλέφωνα: 210 746-1140, 1105, 1329.