Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.02.2019

Κατανομή φοιτητών σε Αμμφιθέατρα του μαθήματος Γενική Χειρουργική 7ουεξ

«ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

7ΟΥ εξαμήνου 2018-2019

 

θα γίνουν την

 

ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ώρα : 09.00-11.00

 

 

στο AMΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΑΑΟ

 

από  Α.Μ. 1451200800126

έως   Α.Μ. 1451201500088

 

 

 

στο AMΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΕΠ

 

από  Α.Μ. 1451201500089

έως   Α.Μ. 141201600142