Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.09.2022

Κατάρτιση διδακτικών και εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2022-23»

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματός μας στη συνεδρίαση στις 20-07-2022, αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Συγκλήτου στις 13-06-2017 και στις 13-02-2020, σχετικά με την «Κατάρτιση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου. Έναρξη και λήξη ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθορισμός διακοπών/αργιών», καθόρισε τις διδακτικές και εξεταστικές περιόδους ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως εξής:

 

Χειμερινό εξάμηνο

α) Περίοδος διδασκαλίας:             από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

                                                 έως & Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

β) Εβδομάδα μελέτης/                 από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

αναπληρώσεων                           έως & Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

γ) Περίοδος εξετάσεων:               από Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

                                                 έως και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

δ)   Επίσημες αργίες:

Εθνική εορτή                              Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Επέτειος εξέγερσης του                Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Πολυτεχνείου το 1973      

Διακοπές Χριστουγέννων-             από Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Νέου έτους:                                 έως Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Πανεπιστημιακή εορτή

Τριών Ιεραρχών:                          Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

 

Εαρινό εξάμηνο

α)  Περίοδος διδασκαλίας:            από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

                                                 έως & Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

β)   Εβδομάδα μελέτης/               από Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

αναπληρώσεων                           έως & Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

 

β)   Περίοδος εξετάσεων:             από Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

                                                 έως & Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

                                                 έως & Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 (για το 10ο εξάμηνο)

γ)   Επίσημες αργίες        

Ημέρα κατάληψης της

Νομικής το 1973:                        Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

– Καθαρά Δευτέρα:                      27 Φεβρουαρίου 2023

– Εθνική εορτή:                           Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

– Διακοπές Πάσχα:                       Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

                                                  έως & Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

– Πρωτομαγιά:                             Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

– Αγίου Πνεύματος:                      Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

 

Εξεταστική περίοδος                   από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Σεπτεμβρίου 2023:                     έως & Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023