Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.04.2020

Κατάταξη πτυχιούχων Aκαδ. Έτους 2020-21

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί των εισακτέων ακαδ.έτους 2020-2021.

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί των εισακτέων ακαδ.έτους 2020-2021

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα. 1) Ιατρική Φυσική, 2) Ιατρική Χημεία και 3) Βιολογία.

Οι Πτυχιούχοι ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα εξεταστούν στα μαθήματα 1) Ανατομία Ι & ΙΙ, 2) Πειραματική Φυσιολογία Ι & ΙΙ και 3) Βιολογική Χημεία Ι &ΙΙ.

Η Συνέλευση ενέκρινε την ύλη των μαθημάτων όπως αυτή ορίστηκε από τους Δ/ντές Εργαστηρίων των αντίστοιχων μαθημάτων για το ακαδ.έτος 2020-2021.


Αρχεία:
A_Graduates_02.zip688 K
Med_Graduates_02.zip514 K