Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.04.2018

Κατάταξη Πτυχιούχων στο Τμήμα μας για το Ακαδημαϊκό Ετος 2018-19

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1) Ιατρική Φυσική, 2) Ιατρική Χημεία και 3) Βιολογία

Οι Πτυχιούχοι ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1) Ανατομία Ι & ΙΙ, 2) Πειραματική Φυσιολογία και 3) Βιολογική Χημεία Ι &ΙΙ.

 

Η ύλη των ανωτέρω μαθημάτων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.