Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

23.06.2020

Κινητή Προσθετική Ι 6ου

Από Γραμματεία Εργαστηρίου Προσθετικής

Επιβεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος

 

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στην εξέταση του μαθήματος Κινητή Προσθετική Ι (Εργαλεία Ερωτηματολόγια) μέσω της πλατφόρμας η-Τάξη Κινητή Προσθετική Ι DENT496/ 6o εξάμηνο, μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020. Η συμπλήρωσή της είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αυτοματοποιημένη επιλογή Δεν ξέρω/Δεν απαντώ που εμφανίζεται από το σύστημα δεν είναι αποδεκτή.