Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

17.02.2017

Λειτουργία Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών

Λόγω της απόφασης της ΓΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Οδοντιατρικής Αθηνών, της 13ης Φεβρουαρίου 2017, όπως αυτή κοινοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και της συμμετοχής σε αυτήν των Μελών ΔΕΠ, η Κλινική δεν θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 20/2 μέχρι και την Τετάρτη 22/2/2017.
Παρακαλούνται οι κκ Φοιτητές να ενημερώσουν σχετικά τους ασθενείς τους. Η Γραμματεία της ΚΣΑΑ θα παραμείνει στη διάθεση των ενδιαφερομένων και θα υπάρξει πρόνοια για την αναπλήρωση των συνεδριών που θα απολεσθούν.

Σεμινάρια και παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.


Εκ μέρους του Συντονιστή της ΚΣΑΑ, Καθηγητή Ι. Τζούτζα