Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.10.2020

Μεταπτυχιακοί φοιτητές των Π.Μ.Σ.

Πληρωμή τελών φοίτησης

Σας γνωρίζουμε ότι η πληρωμή των τελών φοίτησης για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 13.11.2020

Η πληρωμή των τελών φοίτησης πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε υποκατάστημα της ALPHA BANK στον αριθμό λογαριασμού 802002001000227 (IBAN: GR 03 0140 8020 8020 0200 1000 227) με επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία την απόδειξη πληρωμής των τελών φοίτησης από την ALPHA BANK (καταθετήριο). 

Διευκρινίζεται ότι, λόγω ισχύος των μέτρων για την πανδημία COVID-19 και για την αποφυγή συγχρωτισμού η προσέλευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Γραμματεία θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 746 1120, 1159