Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.06.2022

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2022

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2022, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τΦΕΚ 2677 31.5.2022 Για τα ΑΕΙ ισχύουν τα εξής:

  1. Αίρεται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και τις εκπαιδευτικές δομές. 
  2. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
  3. Τέλος, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες στις κλινικές και ιατρεία.
  4. Οι  ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών) που προσέρχονται στις κλινικές της Οδοντιατρικής Σχολής και είναι ανεμβολίαστοι και πρόκειται να υποβληθούν σε πράξεις που θα παράγουν αερόλυμα οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR ή ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, ενώ οι ανήλικοι ασθενείς για πράξεις που θα προκαλέσουν αερόλυμα οφείλουν αν προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test).

Σύμφωνα με τα παραπάνω το προσωπικό, οι ασθενείς και οι επισκέπτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά την είσοδο στις κλινικές, αλλά και την παρουσία τους στην αίθουσα αναμονής των κλινικών.

Η επιτροπή λοιμώξεων δίνει ισχυρή σύσταση στη χρήση μάσκας, όπου επικρατεί συνωστισμός και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι από τους φοιτητές και προσωπικό νοσήσουν, θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση για 5 ημέρες και μπορούν να προσέλθουν την 6η ημέρα, εφόσον δεν έχουν συμπτώματα (π.χ πυρετό) και να φορούν μάσκα FFP2 για άλλες 5 ημέρες. 

Από την Επιτροπή Λοιμώξεων