Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.02.2018

Νέα Κατάρτιση Ημερολογίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Μεταβατικό πρόγραμμα από 12/2/18 έως 30/3/18

Ανακοινώνεται η Νέα Κατάρτιση Ημερολογίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, καθώς και το μεταβατικό πρόγραμμα που θα ισχύσει από 12/2/18 έως 30/3/18 για τα εξάμηνα 1ο-2ο,3ο-4ο και 5ο-6ο.