Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.01.2023

Nέα παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων σίτισης

Από Γραμματεία Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους κ.κ. φοιτητές/τριες στην Αθήνα και το Συγκρότημα
Ευρίπου ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
sitisi.uoa.gr παρατείνεται έως τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.
Από την
Πανεπιστημιακή Λέσχη