Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

12.05.2017

Νέο Πρόγραμμα σεμιναρίων Κινητής Προσθετικής Ι 6ου εξαμήνου

Από Γραμματεία Εργαστηρίου Προσθετικής

 

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου ότι τα σεμινάρια του μαθήματος Κινητή Προσθετική Ι έχουν διαμορφωθεί βάσει του επισυναπτόμενου προγράμματος και θα πραγματοποιούνται στο ΝΑΑΟ (11:00 - 12:00) βάσει των ομάδων του προγράμματος σπουδών.