Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.09.2020

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 8ου ΕΞ(Σ) 2019-2020

Επιβεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος / Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 – 13:30 με 15:00πμ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στην εξέταση του μαθήματος Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Εργαλεία Ερωτηματολόγια) μέσω της πλατφόρμας η-Τάξη / 8o εξάμηνο, μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. Η συμπλήρωσή της είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αυτοματοποιημένη επιλογή Δεν ξέρω/Δεν απαντώ που εμφανίζεται από το σύστημα δεν είναι αποδεκτή.

 

H γραπτή εξέταση του μαθήματος Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:30 με 15:00 πμ στο αμφιθέατρο ΑΕΠ.

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την είσοδό σας στους χώρους της εξέτασης είναι:

  • Η χρήση μάσκας
  • Η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας
  • Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στη γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία (μέσω η-τάξη)

  Θα υπάρχει σήμανση/αρίθμηση στα καθίσματα των αμφιθεάτρων.

  Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνει ταυτοποίηση των φοιτητών βάσει του επισυναπτόμενου αρχείου σε κάθε χώρο εξέτασης.     

 

Από Γραμματεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής