Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.05.2023

Οδηγίες διεξαγωγής τελετής ορκωμοσίας 17ης Μαΐου 2023

Για τις τελετές ορκωμοσίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, οι οποίες θα διεξάγονται στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου, ακολουθούνται οι κατωτέρω οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως επισυνάπτονται.