Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.01.2023

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ-Δηλώσεις συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος ΦΕΒ23

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην εξέταση του μαθήματος, έως και την Παρασκευή 3/2/2023, στο email: dspont@dent.uoa.gr ή τηλεφωνικώς στο 210-7461208 (8:00-13:30).

 

Από το γραφείο