Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.02.2024

Π.Μ.Σ "Παθολογία & Θεραπευτική Οδοντικών & Περιοδοντικών Ιστών" ΕΞ (Ε) 2023-2024

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων & εξετάσεων

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων του Π.Μ.Σ. "Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues" για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.