Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.11.2018

Παράδοση καρτών 10ου εξαμήνου 2017-18 για "Στοματική Χειρουργική ΙΙ"

Από Γραμματεία Κλινικής

Καλούνται οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου 2017-2018 και παρελθόντων ετών (10o και πάνω),  να δηλώσουν τον αριθμό των εξαγωγών που έχουν πραγματοποιήσει στην Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, στην Γραμματεία της Κλινικής ΣΓΠΧ.

Επίσης όσοι  έχουν περατώσει την κλινική άσκηση μπορούν να παραδώσουν την κάρτα τους για να έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις του μαθήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση της κάρτας είναι η συμμετοχή στο πρακτικό OSCE.

Παράδοση καρτών στην Γραμματεία της Κλινικής ΣΓΠΧ, 1ος όροφος Παλαιού Κτιρίου από 05/11/2018 μέχρι 14/11/2018 και ώρες 10.00-14.00.