Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

23.03.2021

Παρακολούθηση μαθημάτων Stand Alone Courses από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Από Γραμματεία Τμήματος

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους και τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής σχετικά με την δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας (Stand Alone Courses) που διοργανώνονται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Επισυναπτόμενη θα βρείτε την προκήρυξη.

Ευχαριστώ πολύ,
Δρ. Αλεξάνδρα Καραγιάννη
Γραμματεία MSc in Medical Research Methodology
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ