Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

23.04.2024

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-24

Από Γραμματεία Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΩ http://my-studies.uoa.gr

Από 26/04/2024 έως 10/05/2024

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον οι φοιτητές πρώτα δηλώνουν μαθήματα στο my- studies και μετά δηλώνουν συγγράμματα στον Εύδοξο.

Έτσι η χρονολογική σειρά των διαδικασιών έχει ως εξής:

 1. Ο φοιτητής, κατά την περίοδο δηλώσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, δηλώνει στο my-studies τα μαθήματά του  (με επιτυχή υποβολή δήλωσης μαθημάτων).
 2. Ο φοιτητής, κατά την περίοδο δηλώσεων που θα ανακοινωθεί, συνδέεται στον Εύδοξο και επιλέγει τα συγγράμματα που θέλει. Το σύστημα του Ευδόξου  ελέγχει εκείνη την στιγμή αν υπάρχει δηλωμένο το μάθημα με αυτόν τον κωδικό στο my-studies.  Μόνο αν υπάρχει το μάθημα δηλωμένο στο my-studies  αφήνει τον φοιτητή να προχωρήσει στην διαδικασία  παραλαβής.
 3. Ο φοιτητής μπορεί να ξανασυνδεθεί όσες φορές θέλει μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων στο my-studies και να τροποποιήσει την δήλωση μαθημάτων του και να προσθέσει μαθήματα ,τα οποία δεν έχει δηλώσει, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει μαθήματα για τα οποία έχει παραλάβει σύγγραμμα. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης,  ο φοιτητής οφείλει κάθε φορά να έχει στη δήλωση του ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ για τα οποία έχει ήδη παραλάβει ή πρόκειται να παραλάβει συγγράμματα κατά την τρέχουσα περίοδο.
 4. Με την λήξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων στο my-studies, γίνεται η οριστικοποίηση των δηλώσεων από την Γραμματεία.
 5. 5.    Στο τέλος της περιόδου παραλαβής συγγραμμάτων από τον Εύδοξο, θα γίνει εκ νέου ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων. Στην περίπτωση που οι φοιτητές παρέλαβαν σύγγραμμα σε μάθημα που δεν έχουν τελικά δηλώσει ή εκ παραδρομής το διέγραψαν στο my-studies, θα λάβουν μήνυμα λάθους από τον Εύδοξο και θα τους ζητηθεί να το επιστρέψουν.

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 άρθρο 33, οι φοιτητές συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία έχουν δηλώσει. Η συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθεί θεωρείται άκυρη.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, αλλά και θα εξεταστούν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-24 ως εξής:

Φοιτητής 2ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου.

Φοιτητής 4ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και εξεταζόμενα μαθήματα του 2ου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.

Φοιτητής 6ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και μαθήματα του 2ου και 4ου εξαμήνου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.

Φοιτητής 8ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και μαθήματα του 2ου 4ου 6ου εξαμήνου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.

Φοιτητής 10ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 10ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και μαθήματα του 2ου 4ου 6ου 8ου εξαμήνου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλείσθε να δώσετε μεγάλη προσοχή στις αλλαγές του προγράμματος (στα μαθήματα που έχουν αλλάξει υπάρχει παρατήρηση ποιοι φοιτητές οφείλουν να τα δηλώσουν).

Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης του Τμήματος.

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

 • 2ο        εξάμηνο          έως    6 μαθήματα
 • 4ο        εξάμηνο          έως  14 μαθήματα
 • 6ο        εξάμηνο          έως  23 μαθήματα
 • 8ο        εξάμηνο          έως  37 μαθήματα
 • 10ο      εξάμηνο          έως  49 μαθήματα
 • Επί πτυχίω                έως  35 μαθήματα (χειμερινά και εαρινά)

Διευκρινίζεται ότι για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν γίνονται δηλώσεις μαθημάτων, αλλά μεταφέρονται αυτόματα όσα μαθήματα δηλώσατε για τη χειμερινή και εαρινή εξεταστική που είτε δεν εξεταστήκατε, είτε δεν επιτύχατε προβιβάσιμο βαθμό.

Μπορείτε να μεταβάλετε την δήλωσή σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Οριστικοποιείται μόνο η τελευταία δήλωση που υποβάλατε.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις δηλώσεις μαθημάτων μπορείτε να προσέρχεστε στη Γραμματεία του Τμήματος  κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-14.00.