Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.07.2017

Περάτωση Σπουδών (εξεταστική Ιουνίου 2017) για Χρήση στο Στρατό

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που περάτωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική Ιουνίου 2017 και χρειάζονται περάτωση για χρήση στο Στρατό (λόγω στράτευσης), να προσέλθουν εγκαίρως στη Γραμματεία του Τμήματος για να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να την παραλάβουν έως 11-08-2017, που θα λειτουργεί η Γραμματεία για αυτά τα θέματα.

 

                                                                        Από τη Γραμματεία

                                                                        Αθήνα 21-07-2017