Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.03.2020

Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 26 και 27 Μαρτίου 2020

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

2ο εξάμηνο

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12-1 μ.μ.

Γενική Ιστολογία και Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

4ο Εξάμηνο

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020  και ώρα 10-11 π.μ.

Οδοντική Χειρουργική Ι

  • Ανάρτηση υλικού στην πλατφόρμα η-τάξη (https://eclass.uoa.gr/courses/DENT328/)
  • Επικοινωνία μέσω chat του η-τάξη με διδάσκοντα

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020  και ώρα 2-3 μ.μ.

Παθολογική Ανατομική

6ο Εξάμηνο

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 4-5 μ.μ.

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

8ο Εξάμηνο

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 2-3 μ.μ.

Στοματολογία Ι

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020  και ώρα 3-4 μ.μ.

Γηροδοντιατρική

10ο Εξάμηνο

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020  και 3-4 μ.μ.

Στοματολογία ΙΙ (επανάληψη μαθήματος)