Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.09.2021

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Οδοντιατρικής

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνoυμε ότι δημοσιεύτηκε η Απόφαση Πιστοποίησης της Σχολής μας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με βάση την οποία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της ορίζεται μέχρι 20-07-2025.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή, από την ανάπτυξη και κατάθεση του φακέλου πιστοποίησης μέχρι την τελική του υποστήριξη, μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, φοιτητές και αποφοίτους μας, καθώς και εκπροσώπους Κοινωνικών Φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και την Υπεύθυνη, καθηγήτρια κ. Αναστασία Κοσιώνη, για τον χρόνο που διέθεσαν και τις συνεχείς προτάσεις και παρεμβάσεις τους για την ανάδειξη και βελτίωση των δεικτών ποιότητας της Σχολής μας. Η Σχολή μας δεσμεύεται να διατηρήσει και να ενισχύσει περαιτέρω την προσήλωσή της στις Πολιτικές Ποιότητας του Ιδρύματος.

Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής