Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.03.2024

Πληρωμή τελών φοίτησης / 04.03.2024

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες όλων των Π.Μ.Σ.

Ενημερώνουμε τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ότι η πληρωμή των τελών φοίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις οφειλές οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται, είτε μέσω φυσικής παρουσίας σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank είτε μέσω e-banking οποιασδήποτε τράπεζας, στα ακόλουθα στοιχεία: 

Τραπεζικός Λογαριασμός για κατάθεση χρημάτων

Επωνυμία:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τράπεζα:

Alpha Bank

Αριθμός λογαριασμού:

802002001000227

ΙΒΑΝ:

GR0301408020802002001000227

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία το αποδεικτικό πληρωμής (καταθετήριο), προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόδειξη.

Σε αντίθετη περίπτωση φέρονται ότι χρωστούν τα αντίστοιχα τέλη φοίτησης.

Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα  στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να σαρώσουν ηλεκτρονικά (scan) το καταθετήριο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr[at]dent.uoa[dot]gr αναγράφοντας στο μήνυμα τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση και το εξάμηνο που αφορά η πληρωμή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 746 1120, 1159.