Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.07.2022

Πρακτική Άσκηση 2021-22 - Κατανομή Φοιτητών σε Οδοντιατρεία

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τα κάτωθι μητρώα, όπως προσέλθουν στις 8/7/2022 στο γραφείο Γ5 3ος όροφος Νέου Κτηρίου ΜΟΝΑΔΑ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ στις 12:30, προκείμενου να ενημερωθούν για την έναρξη πρακτικής και αντιστοίχισης Οδοντιάτρων – Φοιτητών.

  • 1451201700121
  • 1451201700039
  • 1451201700076
  • 1451201700115
  • 1451201700009
  • 1451201800082
  • 1451201700105